1/6

Wateringseveld, Den Haag

Projectbeschrijving


De hoofdopzet van het plan is strokenbouw met noord-zuid georienteerde woningen, waardoor veel tuinen op het zuiden liggen.
Het merendeel van de woningen ligt aan een woonpad, straatjes met voordeuren van woningen en verblijfsgebieden aan een kant van de straat en aan de overzijde een groenstrook met een groene erfafscheiding.

De verschillende types in het plan zijn te onderscheiden aan hun volume-opbouw. Twee-laagse woningen aan de eco-zone, wat forsere woningen in drie lagen aan de noord- en zuidrand van het plan. Aan de oostkant en in het midden tweelaagse woningen met een dakopbouw. Een deel van de dakopbouwen werden optioneel aangeboden.

De architectonische uitwerking is voor alle types in principe hetzelfde. Uitgangspunt is het contrast tussen noord en zuid. Alle woningen hebben een noordgevel van helder rood oranje gekleurd metselwerk, en een zuidgevel uitgevoerd in glas en colorbell. Door het gebied lopen geeft dus de ene richting in een totaal ander beeld dan in de tegenovergestelde richting.
Alle woningen hebben een lessenaarsdak met de lage kant aan de woonstraat om de kleinschaligheid te waarborgen.
Door het gebruik van steeds dezelfde materialen en detaillering en de zorgvuldig vormgegeven erafscheidingen zal deze wijk, ondanks de verschillende hoogtes en massa-opbouw een eenheid vormen, een buurt met een eigen groene sfeer in de wijk Waterings veld.

PROJECT
141 woningen


ADRES
Gerrit Achterbergstraat, Den Haag


OPDRACHTGEVER
Citadel Projecten


STEDENBOUWKUNDIG PLAN
Gemeente Den Haag


AANNEMER
Weboma


OPLEVERING
2004